3490 Ангел Кирилов Nov. 22, 2022

Калориен баланс

Темата за калорийния баланс е изключително популярна в храненето и диететиката. Колкото и информация, и изследвания да се натрупват по въпроса обаче, се оказва, че определянето на точния калориен баланс за всеки организъм поотделно е доста трудна, и зависеща от стотици фактори задача. Всеки, желаещ да регулира теглото, а оттам и здравето си, трябва да има основни познания относно механизма, по който работи калорийният баланс. Поради изключително обширната тема ще покрием само част от проблематиката по въпроса. 

Съотношението между количеството енергия, която приемаме с храната и количеството енергия, която изразходваме за всекидневни нужди и поддържане на функциите на организма, се нарича калориен баланс.

Човекът, в качеството си на хетеротроф, изпитва необходимост да си добави енергийните нужди на организма отвън – чрез храната. Поради тази причина, храната е съществено важна за развитието, растежа, поддържането и правилното функциониране на всички органи и системи в човешкия организъм. Освен, че здравето ни зависи от правилното хранене, храната оказва влияние и върху настроението и качеството на живот. Както недостатъчното, така и свръх-храненето и не-балансираното хранене оказват неблагоприятен ефект върху функциите на организма и здравето в хода на целия живот. 

Храната, с която се храним, ни дава необходимото количество макронутриенти. Тези макронутриенти (молекули с дълги въглеродни скелети) се метаболизират (разграждат) от нашия организъм, в резултат на което се получават молекули с къси въглеродни скелети и енергия за нуждите на организма. Тази енергия ни поддържа живи, храни органите и системите в организма ни. 

Когато калорийния баланс е отрицателен, т.е приетото от храната количество калории, е по-малко от количеството калории необходимо на тялото да поддържа телесната си хомеостаза, организмът губи тегло. Тялото си набавя недостигащите енергийни нужди чрез процеси на катаболизъм (разграждане) на телесни тъкани. 

Когато калорийния баланс е положителен, т.е приетото от храната количество калории е по-голямо от количеството калории, необходимо на тялото да поддържа телесната си хомеостаза, организмът трупа тегло. Тялото складира излишните енергийни нужди чрез процеси на анаболизъм (синтез) на телесни тъкани. 

Когато има калориен баланс, или приетото от храната количество калории е равно на количеството калории, необходимо на тялото да поддържа телесната си хомеостаза, организмът запазва теглото си. В този случай съществува калориено равновесие – тялото не променя теглото си. Въпреки това, процеси на анаболизъм и катаболизъм на телесна тъкан, в този случай, могат да протичат – тялото може да променя състава на тъканите си (например да синтезира мускулна и да деградира мастна тъкан). 

Нека изясним още 2 понятия: пасивен и активен енергоразход. Пасивният енергоразход е минималното количество от енергия, от която организма ни се нуждае, за да поддържа телесната си хомеостаза – температура, работа на сърце, черен дроб, бъбреци и други органи, тонус на мускули, работа на мозък и т.н.

Активен енергоразход е допълнителното количеството енергия, от което организма ни се нуждае, за да извърши някаква допълнителна работа – умствена, физическа и др. Двете понятия са тясно свързани и взаимно зависими, тъй като активният енергоразход може да предизвика допълнителни енергийни нужди, което пък съществено да повлияе върху пасивния енергоразход в близките часове и дни. 

Свойства на макронутриентите
От казаното до тук излиза, че количеството на храната определя теглото ни, а качеството и/или източниците, от които идва – начина, по който изглеждаме. Това твърдение добавя още един компонент, с който трябва да се съобразяваме за да поддържаме тялото ни в добро физическо и дори психическо състояние, а именно източниците на енергия за организма ни. Този компонент не е пряко свързан с общото количество приети калории, а по скоро е съществено важен за състава на телесната тъкан, която тялото ни изгражда или разгражда. Тялото ни реагира по различен начин на различните макронутриенти – въглехидрати, мазнини, протеини. Това се дължи на различните свойства, които тези вещества притежават. 

Тялото ни извлича енергия и от трите основни макронутриента, но все пак си има предпочитан източник. Предпочитаният енергиен източник за нашето тяло са въглехидратите. Това се обуславя от химичната им структура и изградените еволюционно по-ефективни метаболитни пътища за усвояването им. Тялото ни не прави разлика във въглехидратите, които използва за енергия. Разликата идва във времето, което отнема на даден въглехидрат да бъде усвоен от организма. От тук идват и имената на сложния и простия въглехидрат (правилният термин е монозахарид и полизахарид) – единствената разлика е в дължината на молекулата и времето, което отнема на тялото да го метаболизира. Когато тялото ни разполага с определено количество въглехидрати в кръвта (условно ще ги наричаме захари), то те са основният източник на енергия за организма. Ако временните нужди от енергия са по-големи от количеството на захар в кръвта, тялото ще търси други източници на енергия – мазнини или белтъчини. Ако нуждите на захари в кръвта надвишава временните енергийни нужди на организма, то допълнителното количество захари бива складирано под формата на подкожни мазнини. 

Мазнините са втория най-предпочитан източник на енергия за организма. Когато енергийните нужди на тялото са по-големи от нивата на захар в кръвта, тялото ни се обръща към по-енерго ефективните източници на енергия – мазнините. За да бъдат използвани мазнините като източници на енергия, захарите в кръвта трябва да са в минимално количество. 

Протеините или белтъчините, както другите 2 макронутриента, също могат да бъдат използвани като енергиен източник, въпреки че това не е основната им функция в организма. Разликата обаче, е че не могат да бъдат съхранявани от организма. Те или се използват веднага (за процеси на анаболизъм, енергия или др.), или се изхвърлят от организма. Белтъците са от съществено значение за тялото ни. Те са основната градивна единица, която влиза в строежа на мускулите и други. От значение е да достигаме дневните дози протеин спрямо възраст, пол, тегло и физическа активност. 

Аптечко напомня: не забравяйте, че най-важното за Вас и Вашият пълноценен начин на живот, е балансираното хранене от качествени източници. Набавяйте си ежедневно мазнини, въглехидрати и белтъци, защото организма Ви има нужда от тях, за да бъде здрав! В случай на нужда от хранителни добавки и намиране на най-близката аптека, aptechko.bg е винаги на разположение. Хапвайте разнообразно и не отхвърляйте въглехидратите - мозъкът Ви се храни с тях! Не пренебрегвайте мазнините от качествените източници (риба, ядки и др.) - те са източник на здраве! Не забравяйте достатъчното количество протеини - градивният елемент на Вашето тяло! Хранете се умерено и цветно! 

 

Екипът на „Аптечко“
Радвайте се на добро здраве!

Намери лекарство на изгодна цена